Prvi broj časopisaSADRŽAJ

IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI

Višnja Bartolović

POVEZANOST PERSPEKTIVNOSTI REGIJA, MIGRACIJSKIH NAMJERA

MLADIH I AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

https://hrcak.srce.hr/281836

Ivona Blažević Dević

ANALIZA ZASTUPLJENOSTI FLEKSIBILNIH OBLIKA RADA KOD OSOBA

RAZLIČITIH RAZINA OBRAZOVANJA U SLOVENIJI, MAĐARSKOJ I HRVATSKOJ

https://hrcak.srce.hr/281837

Mirko Cobović

EKSTERNALIZACIJA ELEMENATA POSLOVNIH PROCESA POSLOVNIH

SUBJEKATA U REPUBLICI HRVATSKOJ

https://hrcak.srce.hr/281838

Andreja Katolik Kovačević

UTJECAJ MATERIJALNIH KOMPENZACIJA NA BROJ ZAPOSLENIKA

U PODUZEĆU

https://hrcak.srce.hr/281839

Marija Karačić, Sandra Pasković

ULOGA MEDIJA U SLOBODNOM VREMENU DJECE I KOMUNIKACIJA

O MEDIJSKIM SADRŽAJIMA

https://hrcak.srce.hr/281840

Sanja Knežević, Lena Sigurnjak, Iva Bilić

UTJECAJ COVID-19 PANDEMIJE NA TRŽIŠTE RADA U ISTOČNOJ HRVATSKOJ

https://hrcak.srce.hr/281841

Luka Pongračić, Ana Maria Marinac

MOTIVACIJA UČITELJA ZA NAPREDOVANJE U VIŠA ZVANJA

https://hrcak.srce.hr/281842

Višnja Vekić-Kljaić

REFLEKSIVNI PRAKTIKUMI KAO OBLIK PROFESIONALNOG RAZVOJA

ODGOJITELJA

https://hrcak.srce.hr/281843

Maja Vretenar Cobović, Ivana Miklošević, Jasna Vujčić

VAŽNOST FINANCIJSKOG ZNANJA I OPISMENJAVANJA STANOVNIŠTVA

U OKVIRU SVAKODNEVNE FINANCIJSKE EDUKACIJE

https://hrcak.srce.hr/281844

PREGLEDNI ZNANSTVENI RADOVI

Ana Mirosavljević

ULOGA MULTIMEDIJE U UČENJU I POUČAVANJU UČITELJA S CILJEM

POBOLJŠAVANJA NJIHOVIH KOMPETENCIJA

https://hrcak.srce.hr/281845

Zrinka Šimunović

ZNAČENJE GLAZBENOG ODGOJA I OBRAZOVANJA KOD PLATONA

I ARISTOTELA

https://hrcak.srce.hr/281846

STRUČNI RADOVI

Patricija Bolešić , Višnja Vekić-Kljaić

ZNANJE I PRAKSA ODGOJITELJA O ODRŽIVOM RAZVOJU U DJEČJEM VRTIĆU

https://hrcak.srce.hr/281847

Danijela Ljubac Mec

AKTIVNO UČENJE U NASTAVNOM PROCESU

https://hrcak.srce.hr/281848

PRIKAZ KNJIGE

Jasna Šego

PRIKAZ KNJIGE IVANE BAŠIĆ „BIBLIOTERAPIJA I POETSKA TERAPIJA.

PRIRUČNIK ZA POČETNIKE“, ŠKOLSKA KNJIGA, ZAGREB, 2021

https://hrcak.srce.hr/281849