Impressum


Nakladnik / Publisher:
Sveučilište u Slavonskom Brodu,
Odjel društveno-humanističkih znanosti
University of Slavonski Brod, Department of Social Sciences and Humanities

Glavni i odgovorni urednik / Editor-in-Chief:
Tihomir VIDRANSKI

Zamjenice glavnog urednika / Deputy Editor-in-Chief:
Maja VRETENAR COBOVIĆ Ivana HANZEC MARKOVIĆ

Pomoćna urednica / Assistant Editor:
Lena SIGURNJAK

Mlađi urednik / Junior Assistant Editor:
Luka PONGRAČIĆ

Urednički odbor / Editorial Board:
Jasna ŠEGO, Sanja KNEŽEVIĆ, Irena KRUMES i Ani- ta KULAŠ MIROSAVLJEVIĆ, Odjel društveno-huma- nističkih znanosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu (Hrvatska); Branko BOGNAR i Marija SABLIĆ, Filo- zofski fakultet Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku (Hrvatska); Laura ANCONA LEE, Universi- dade Paulista Sao Paulo (Brazil); Raul Martinez DE SANTOS GOROSTIAGA, Universidad del Pais Vasco Hezkuntza eta Kirol Fakultatea (Španjolska); Nikola PAPAC, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru (Bosna i Hercegovina); Joana SZERSZUNOWICZ, Filološki fakultet u Bialystoku (Poljska)

Savjetodavni odbor / Advisory Board:
Branko MATIĆ, Anđelka PEKO, Boris NELJAK

Tajnik uredništva / Secretary:
Josip JAGODAR

Likovno rješenje i korice / Layout and Cover Design:
Emina KEFELJA

Grafičko oblikovanje / Graphic Design:
Mirko COBOVIĆ
Naklada / Edition:
100 primjeraka / 100 issues

Tisak / Printed by:
Grafika d.o.o., Osijek

ISSN 2991-9479 (Online)
ISSN 2939-4368 (Tisak)


Prilozi objavljeni u Ğasopisu referiraju se u / Indexed in:
Hrčak – Portal znanstvenih časopisa Republike Hr- vatske (MZO, Srce & HIDD)
https://hrcak.srce.hr/marsonia-journal

Copyright© 2022.
Sveučilište u Slavonskom Brodu – Sva prava pridr- žana

ADRESA UREDNIŠTVA / ADDRESS
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno- humanističkih znanosti
University of Slavonski Brod, Department of Social Sciences and Humanities
Ivana Gundulića 20, 35000 Slavonski Brod, Croatia TEL: +385 35 500 514
FAX: +385 35 500 514
E-mail: marsonia@unisb.hr www.marsonia-journal.com

Marsonia: časopis za društvena i humanistička istraživanja je multidisciplinaran znanstveno- stručni časopis, stoga se u njemu objavljuju znanstveni i stručni radovi iz različitih društvenih i humanističkih disciplina i njima srodnih područja.
Časopis objavljuje teorijske, metodologijske, empirijske i pregledne radove, a prednost imaju radovi s temama koje su od šireg društvenog i međunarodnog interesa.
Iznimno, Časopis prihvaća i prikaze dobre prakse, skupova i knjiga, a o objavi odlučuje uredništvo.

Područja pokrivanja:
društvene znanosti: ekonomija, informacijske i komunikacijske znanosti, sociologija, psiho- logija, pedagogija, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, kineziologija, interdisciplinarne društvene znanosti; humanističke znanosti: filologija, povijest, arheologija, etnologija i antropologija, interdisciplinarne humanističke znanosti; umjetničko područje: glazbena umjetnost, likovna umjetnost, književnost; interdisciplinarna područja znanosti: kroatologija, obrazovne znanosti, projektni menadžment
Samo oni rukopisi koji su zadovoljavajuće kvalitete i koji su u skladu s tematskim ciljevima i područjima društvenih i humanističkih istraživanja upućuju se u postupak recenziranja.
Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, samo znanstveni i stručni ra- dovi, dvostruko slijepa.
Radovi se objavljuju na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Radovi se uredništvu dostavljaju isključivo u elektroničkom obliku putem e-mail adrese: marsonia@unisb.hr

Prva godina izlaženja: 2022 Časopis izlazi dva puta godišnje.
Prava korištenja:
Časopis je u otvorenom pristupu. Radovi objavljeni u časopisu Marsonia: časopis za društvena i humanistička istraživanja besplatno se smiju koristiti za svaku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača te navođenje izvora. Ova odredba u skladu je s CC BY-NC 4.0 licencom (Creative Commons Attribution Non-Commer- cial 4.0 International licence) dostupnom na stranici: http://creativecommons.org/licenses/ by-nc/4.0/

Copyright© 2022.
Sveučilište u Slavonskom Brodu – Sva prava pridržana