Drugi broj časopisa


PREDGOVOR
Poštovani čitatelji,
ponosni smo što se pred vama nalazi drugi broj časopisa „Marsonia: časopis za društvena i humanistička istraživanja”. Prošle, 2022. godine, započeli smo s izdavanjem prvog broja našeg Časopisa kroz inicijativu koja je bila vrlo dobro prihvaćena od strane profesora i vanjskih suradnika našeg Odjela te smo jako zadovoljni prvim izdanjem, kao i promocijom i odjekom našeg časopisa u nacionalnoj i međunarodnoj stručnoj te znanstvenoj zajednici. Drugi broj sadrži šest izvornih znanstvenih radova, jedno prethodno priopćenje, jedan pregledni rad, dva stručna rada i dva prikaza knjige. Posebno smo zadovoljni što smo već od početka uspjeli u svojoj zamisli i što se radovi drugog broja tematski bave širokom lepezom interdisciplinarnih područja, od ekonomije koja je najzastupljenija s četiri znanstvena rada, do pedagogije, kineziologije, psihologije, fi lologije i likovne umjetnosti. Jednako tako zadovoljni smo što već od ovoga broja postižemo i objavljivanje tri znanstvena rada u cijelosti na engleskom jeziku, što nam omogućuje međunarodnu prepoznatljivost i vidljivost naših radova u relevantnim bazama i našem online izdanju časopisa. Kao što smo započeli s prvim brojem, tako nastavljamo s vrijednom inicijativom prikaza knjiga i u ovom broju časopisa.
Ovom prilikom zahvaljujemo svim dobrim ljudima koji su svojim savjetima, konstruktivnim kritikama te ohrabrenjima uvelike doprinijeli realizaciji ovog značajnog projekta za razvoj našeg Odjela, potom svim članovima Uredništva na velikoj posvećenosti i radu, svim autorima koji su obogatili ovaj broj svojim tekstovima i zanimljivim pristupima te profesorima i asistentima Odjela društveno-humanističkih znanosti kao i Upravi Sveučilišta u Slavonskom Brodu koji nas od početka podržavaju i podupiru u ovom projektu.
Također, htjeli bismo uputili jedno veliko hvala i brojnim recenzentima koji su vrlo rado prihvatili ovaj zahtjevan posao, uputili svoje sugestije i neupitno doprinijeli kvaliteti drugog broja.
Za kraj, nadamo se da ćete uživati u stranicama ovoga broja časopisa „Marsonia: časopis za društvena i humanistička istraživanja” te da će Vas pokoji redak potaknuti i poslužiti kao inspiracija za nove, blistave ideje i inovativna istraživanja.

Glavni urednik
prof. dr. sc. Tihomir Vidranski