Marsonia


Časopis za društvena i humanistička istraživanja

Poštovani čitatelji,

lijep je osjećaj predstaviti vam prvi broj časopisa “Marsonia: časopis za društvena i humanistička istraživanja”, u kojem nisu samo prilozi autora koji iza sebe imaju zavidnu znanstvenu karijeru, nego i vrijedni znanstveni i stručni radovi autora koji tek počinju utirati svoj znanstveni put. U ime uredništva časopisa zahvaljujem svim autorima koji su nam pomogli u objavljivanju prvog broja časopisa “Marsonia: časopis za društvena i humanistička istraživanja”.

Već od prvog broja, s obzirom na veliki broj pristiglih radova, osjećamo da smo na dobrom putu jer je naš časopis prepoznat od znanstvenika kao mjesto širenja i predstavljanja svojih rezultata istraživanja te iskustava i spoznaja iz prakse.

Prvi broj donosi ukupno trinaest zanimljivih članaka i jedan prikaz knjige. Od toga, šest izvornih znanstvenih radova iz područja ekonomije i tri iz područja odgojno-obrazovnih znanosti. Uz njih, dva su pregledna i dva stručna rada iz područja odgojno-obrazovnih znanosti te prikaz knjige. Ovi radovi prikazuju suvremene trendove i teme u području odgojnih i obrazovnih te ekonomskih znanosti. U prvom se broju nalazi i prikaz knjige iz područja biblioterapije i poetske terapije u kojoj nam autorica priručnika detaljno prikazuje svoje shvaćanje književnosti, pristup nastavi književnosti i rezultate toga pristupa i rada. Nadam se da ćete uživati čitajući ove radove i prikaz te u njima pronaći novu inspiraciju za istraživanje i čitanje novih knjiga.

Već od prvog broja koji uređujem, primijetit će se sadržaj časopisa koji je ocrtan opusom tema koje promišljaju lokalni i nacionalni društveno-humanistički kontekst, dvojezičnost, online i tiskano izdanje te uključivanje mlađih kolega i međunarodnog uredništva u Urednički odbor. Ponosni smo što ćemo već od prvog broja časopis publicirati i na vlastitoj internetskoj stranici. Vjetar u leđa daje nam i formalna podrška Senata Sveučilišta u Slavonskom Brodu i rektora prof. dr. sc. Ivana Samardžića koji su podržali izdavačku djelatnost i pokretanje ovog časopisa. U razvoju časopisa cilj nam je ustrajno i vrijedno raditi kako bismo privukli i strane autore i recenzente koji će zasigurno pridonijeti željenoj prepoznatljivosti i uspješnosti časopisa. Vizija uredništva je održivo ustrajanje podizanja kvalitete časopisa postižući povećanje faktora utjecaja te intenziviranje suradnje između znanstvenih ustanova, šire društvene zajednice i gospodarstva. Povezivanjem znanstvenika koji se bave istraživanjima i razvojem s iskustvima i spoznajama iz prakse omogućuje put prema uspjehu. Objavljivanje radova u suautorstvu jednih i drugih obećava suradnju koja se može uspostaviti.

Dakako, od uredništva se na početku traži i realno planiranje budućnosti časopisa te ostvarivanje njegove međunarodne prepoznatljivosti kako bi se ostvarilo kontinuirano izlaženje časopisa i potvrđivanje njegove kvalitete.

Naposljetku, još jednom zahvaljujem svima koji su sudjelovali u pokretanju i izdavanju prvog broja časopisa “Marsonia: časopis za društvena i humanistička istraživanja”.

Glavni urednik

izv. prof. dr. sc. Tihomir Vidranski